TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT ANH

   Số 1, Đường 10, KDC Tam Bình, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Thủ Đức             Hotline: (028) 37 29 29 19

Chương trình học các lớp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ HÈ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - LỚP 12 - 24 THÁNG

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP 25 - 36 THÁNG A

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP 25 - 36 THÁNG B

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP 25_36 THÁNG C

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - MẦM 1

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - MẦM 2

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - MẦM 3

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - MẦM 4

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC“ - CHỒI 1

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP CHỒI 2

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ HÈ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP CHỒI 3

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ HÈ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - LÁ 1

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ HÈ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC" - LÁ 2

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

+ LỚP NHÀ TRẺ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ HÈ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - LỚP 12 - 24 THÁNG

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP 25 - 36 THÁNG A

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP 25 - 36 THÁNG B

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP 25_36 THÁNG C

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

+ LỚP MẦM

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - MẦM 1

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - MẦM 2

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - MẦM 3

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - MẦM 4

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

+ LỚP CHỒI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC“ - CHỒI 1

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP CHỒI 2

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ HÈ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” LỚP CHỒI 3

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

+ LỚP LÁ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ HÈ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC” - LÁ 1

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỦ ĐỀ HÈ “THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC" - LÁ 2

(Từ ngày: 29/06/2020 – 04/07/2020)

Đăng ký nhập học THÔNG TIN
Các thông tin và quy trình để quý phụ huynh đăng ký cho bé nhập học
XEM NGAY
Thông tin liên hệ
Trường mầm non quốc tế Việt Anh
  • Số 1, đường 10, KDC Tam Bình, Kp 4, P Tam Bình, Thủ Đức
  • (028) 3729 2919
  • vbis.school@gmail.com
VBIS TUYN SINH
NĂM HC 2018 - 2020

  sau 12 tháng đến 5 tuổi

Hãy đến với những trải nghiệm cùng với VBIS nhé !!!
Thông tin tuyển sinh