TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ VIỆT ANH

   Số 1, Đường 10, KDC Tam Bình, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Thủ Đức             Hotline: (028) 37 29 29 19

Chương trình học các lớp

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP 12 - 24 THÁNG

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP 25 - 36 THÁNG A

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP 25 - 36 THÁNG B

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP MẦM 1

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP MẦM 2

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP MẦM 3

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP CHỒI 1

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP CHỒI 2

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP CHỒI 3

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP LÁ 1

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP LÁ 2

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP LÁ 3

+ LỚP NHÀ TRẺ

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP 12 - 24 THÁNG

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP 25 - 36 THÁNG A

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP 25 - 36 THÁNG B

+ LỚP MẦM

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP MẦM 1

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP MẦM 2

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP MẦM 3

+ LỚP CHỒI

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP CHỒI 1

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP CHỒI 2

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP CHỒI 3

+ LỚP LÁ

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP LÁ 1

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP LÁ 2

KẾ HOẠCH TUẦN - LỚP LÁ 3

Đăng ký nhập học THÔNG TIN
Các thông tin và quy trình để quý phụ huynh đăng ký cho bé nhập học
XEM NGAY
Thông tin liên hệ
Trường mầm non Việt Anh
  • Số 1, đường 10, KDC Tam Bình, Kp 4, P Tam Bình, Thủ Đức
  • (028) 3729 2919
  • vbis.school@gmail.com
VBIS TUYN SINH
NĂM HC 2023 - 2024

  sau 12 tháng đến 5 tuổi

Hãy đến với những trải nghiệm cùng với VBIS nhé !!!
Thông tin tuyển sinh